تبلیغات شرکت ریول

مفهوم تبلیغات بطور عجیبی با بازاریابی آمیخته است. تبلیغات جزئی از فرآیند بازاریابی یک محصول و یا خدمت بشمار می رود. به بیان ساده می توان گفت تبلیغات یعنی رساندن یک پیام در مورد محصول و یا یک خدمت از طریق رسانه های مختلف برای متقاعد کردن مخاطبان بالقوه برای خرید آن محصول و یا خدمت.در تبلیغات معمولاً اهداف متفاوتی دنبال می شود که در زیر به بخشی از آنها اشاره می کنیمآگاهی مشتریان در مورد محصولات و یا خدمات جدید,آگاه کردن مشتریان از طرز کار و یا قیمت جدید یک محصول,ایجاد تصویری روشن و قدرتمند از کسب و کار,ترغیب مشتریان به خرید محصول,تشویق مشتری برای اتخاذ تصمیم خرید فوری محصول و یا خدمت و…