99

روغن زیتون سیردان

با مشاهده مستقیم لوگو میتوان حدس زد این لوگو برای روغن زیتون است, این لوگو برای روغن زیتون سیردان طراحی شده است

 روغن زیتون دارای ویژگی های خاصی است که یکی از آن ها  جلوگیری از مسمویت  است .همچنین روغن زیتون می تواند قند خون را در افراد تنظیم کند

99

12

99

روغن زیتون,لوگو روغن زیتون,لوگو زیتون,زیتون,لوگوتایپ,نشان تجاری,طراحی آرم,طراحی لوگو شرکت,طراحی لوگو فردی ,طراحی لوگوی حرفه ای ,تایپوگرافی ,طراحی نشان نوشتاری,طراحی نشانه تصویری ,طراحی نشان ترکیبی ,لوگو ,طراحی لوگو

99