لوگو ترکیبی

در قسمت لوگو ترکیبی، لوگو خام و لوگو دیزاین با هم ترکیب می شوند و شما لوگوها را بر اساس شغل و روانشناسی رنگ مختص به خود مشاهده می کنید. لوگو شرکتی، لوگو اختصاصی، لوگو شخصی، آرم شرکت،لوگو ترکیبی،لوگو تایپ و… در این قسمت با هم تلفیق می شوند. همچنین برای مشاهده ایده پردازی های هر لوگو نیز می توانید به اطلاعات بیشتر هر عکس مراجعه فرمایید.