لوگو سه بعدی

لوگوهای سه بعدی نشانه هایی هستند که در حین طراحی لوگو و بعد از طراحی لوگو شکل می گیرند.لوگوهای سه بعدی به نوعی حس زیباتر بودن و قدرمندتر بودن را از لوگو به بیننده انتقال می دهد.

لوگو سه بعدی نیز خود شامل مراحلی است که مهم قسمت آن ایده پردازی است.یک ایده پردازی درست در طراحی لوگو سه بعدی می تواند لوگو را تبدیل به یک لوگو خاص و ماندگار کند.سه بعدی سازی لوگو خود دارای ویژگی هایی است که بعد از سه بعدی سازی می توان آن را در بیلبردها تبلیغاتی,سایت و… نیز به نمایش گذاشت.