لوگو فارسی

لوگو ها و یا نشانه هایی که به صورت فارسی و نماد فارسی طراحی می شوند معمولا لوگوهای فارسی دارای استایل و ویژگی های خاصی هستند .استفاده از تاریخ ,فرهنگ و مذهب در لوگو فارسی یکی از نشانه هایی است که آن ها را از سایر لوگوها متمایز می سازد. مانند استفاده از نماد تخت جمشید در لوگوها و … که بخشی از فرهنگ و تاریخ ایران را تبدیل به یک نماد می کند.