لوگو لاتین

 لوگو ها و یا نشانه هایی که به صورت لاتین و نماد لاتین طراحی می شوند را لوگو لاتین می نامند. لوگو چیزی شبیه امضا یا علامت است برای وجود یا حضور شخص یا موسسه ای که لوگو متعلق به آن است.دسته بندی های طراحی لوگو دارای سه نوع مختلف است: 1- نوشتاری (لوگوتایپ یا مونوگرام) 2- تصویری و علامت اختصاری (پیکتوگرام و آرم) 3- نوشتاری – تصویری.