99

مینیاتور

کار سفید قلم

آبرنگ و گواش

سفید قلم به مینیاتورهایی گفته می شود که با قلم سفید روی کاغذ سیاه یا صفحه ی تیره رنگ نقاشی میشود

در این روش می توان با سایر رنگ های روشن نیز روی زمینه ی تیره کار کرد. مقدار رنگی که در این شیوه مورد استفاده قرار می گیرد از یک رنگ تجاوز نمی کند.
اما گاهی هم کمی از رنگ های طلایی و یا رنگ های دیگر در تابلو سفید قلم برای زیبایی بیشتر کار استفاده میشود

99

BozorgASLI

99

نقاشی مینیاتوری,مینیاتور,نگارگری ایرانی,سبک های نگارگری,تذهیب,نقاشی,هنر ایرانی,هنر,طراحی ایرانی,خردنگارگری,مینیاتوری,شرکت گرافیکی,شرکت تبلیغاتی,گرافیک

99