99

مینیاتور

نوع رنگ آبرنگ و گواش

برای این کار از قلم گیری و پرداز و استفاده از اسفنج در زمینه کار استفاده شده است
در بدن ماهی برای کشیدن فلس ها از تکنیک کشیدن پر طاووس هم استفاده شده است

99

BozorgASLI

99

نقاشی مینیاتوری,مینیاتور,نگارگری ایرانی,سبک های نگارگری,تذهیب,نقاشی,هنر ایرانی,هنر,طراحی ایرانی,خردنگارگری,مینیاتوری,شرکت گرافیکی,شرکت تبلیغاتی,گرافیک

99