99

مینیاتور

برای زمینه این کار ابتدا رنگ اکر را با استفاده از فوتک روی سطح مقوای ماکت پخش کرده و بعد با قلم گیری قهوه ای کار را کشیده و بعد از آن دوباره رنگهای اصلی کار را با قلم گیری و پرداز انجام میدهیم

99

BozorgASLI

99

نقاشی مینیاتوری,مینیاتور,نگارگری ایرانی,سبک های نگارگری,تذهیب,نقاشی,هنر ایرانی,هنر,طراحی ایرانی,خردنگارگری,مینیاتوری,شرکت گرافیکی,شرکت تبلیغاتی,گرافیک

99