99

مینیاتور

برای خلق این اثر ابتدا با استفاده از وسیله ای به نام فوتک زمینه کار را رنگ زده و بعد با استفاده از تکنیک قلم گیری و پرداز با قلم موی بسیار ضریف با ضرافت بسیار زیاد کار ترسیم شده است
برای حاشیه کار از تشعیر استفاده شده
در این اثر از آب رنگ و گواش استفاده شده است

99

BozorgASLI

99

 

نقاشی مینیاتوری,مینیاتور,نگارگری ایرانی,سبک های نگارگری,تذهیب,نقاشی,هنر ایرانی,هنر,طراحی ایرانی,خردنگارگری,مینیاتوری,شرکت گرافیکی,شرکت تبلیغاتی,گرافیک

99