99

مینیاتور

ستاره صبح

برای خلق این کار از آبرنگ و گواش و قلم موی بسیار ظریف استفاده شده
و قسمتهایی از زمینه کار قلم موی باد بزنی و بعضی قسمتها هم با استفاده از اسفنج کار شده است

99

BozorgASLI

99

نقاشی مینیاتوری,مینیاتور,نگارگری ایرانی,سبک های نگارگری,تذهیب,نقاشی,هنر ایرانی,هنر,طراحی ایرانی,خردنگارگری,مینیاتوری,شرکت گرافیکی,شرکت تبلیغاتی,گرافیک

99