آموزش طراحی لوگو حرفه ای

آموزش طراحی لوگو حرفه ای با Adobe Illustrator CS6
در این آموزش خواهید آموخت که چگونه می توانید یک لوگو مارپیچ مانند طراحی کنید
لوگویی مارپیچ که دور خود چرخیده و خط های مختلف شکل آن را به وجود آورده است.
ابتدای طراحی لوگو از یک مستطیل شروع می شود که از آن برای شکل دهی لوگو استفاده می شود
همچنین از ابزارهای گوناگونی همچون Gradient، Extrude و Bevel ، چرخش گزینه و غیره استفاده کرده ایم.

در این آموزش تکنیک های زیر را خواهید آموخت:

  • چگونه می توان با کمترین ابزار یک لوگو حرفه ای بوجود آورد
  • استفاده از ابزارهای گوناگون
  • استفاده از سایه روشن و رنگ ها
  • چگونگی بوجود آوردن خطوط

  • Instagram
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Facebook

Call Now Button