آموزش طراحی لوگو در ایلوستریتور

در این آموزش طراحی لوگو در ایلوستریتور نحوه چگونگی ایده پردازی و طراحی و تلفیق رنگ ها با هم آموزش داده شده است.

  • مهمترین قسمت هایی که در این قسمت آموزش داده می شود
  • ایده پردازی و طراحی در ایلوستریتور
  • طراحی لوگویی خاص با بازی با رنگ ها
  • استفاده از ابزارها
  • بکارگیری خطوط و نحوه بکار گرفتن آنها

بعد از این آموزش شما می توانید به راحتی در نرم افزار ایلوستریتور لوگو خلق کنید

  • Instagram
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Facebook

Call Now Button