آموزش لوگو در ایلوستریتور

در این قسمت از آموزش طراحی لوگو با ایلوستریتور قرار گرفته است تا طرحان بتوانند با استفاده از این آموزش لوگویی خاص و متفاوت در نرم افزار ایلوستریتور ایده پردازی و طراحی کنند.

خلاصه ای از توضیحاتی که در این آموزش خواهید دید به شرح زیر است:

  • آموزش طراحی دستی و اعمال آن در نرم افزار ایلوستریتور
  • آموزش استفاده از ابزارهای مختلف ایلوستریتور
  • طراحی خطوط با استفاده از ابزار مخصوص
  • روانشناسی رنگ لوگو

  • Instagram
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Facebook

Call Now Button