ویژگی های اپلیکیشن اندروید و ios

  • همگام بودن با تکنولوژی
  • افزایش راه های ارتباطی با مشتریان
  •  افزایش جامعه بازار هدف
  •  افزایش اعتبار نام تجاری به واسطه گسترش محیط کاری
  •  افزایش راه های معرفی سازمان، محصولات و خدمات
  •  در دسترس بودن همیشگی
  •  ایجاد تنوع در نحوه معرفی سازمان
  •  افزایش توانایی در رقابت موثر با رقبا
  •  هدفمند کردن سطوح دسترسی مشتریان به سازمان، خدمات و محصولات
  •  ارائه سرویس به شیوه ای متفاوت