طراحی لوگو آموزشگاه دخترانه هجرت ، هاجر

آموزشگاه دخترانه هجرت ، هاجر یکی از مدارس خوب و توانمند در منطقه آموزشی خودش میباشد

که در راه آموزش و پرورش در دوره متوسطه

از معلمین و مربیان کارآزموده و مجرب استفاده کرده است.

در طراحی لوگو آموزشگاه دخترانه هجرت ، هاجر از شکل کتاب و ورق های کاغذ و تصویر یک خانم استفاده شده

که نشان دهنده اموزش و دخترانه بودن این مدرسه میباشد

این دو المان به گونه ای با هم تلفیق شده اند که نشان و حالتی از قلم را نیز در بر دارند و

لوگوتصویری خوبی ار ترکیب این چند المان بدست آمده است

رنگ مورد استفاده در این لوگو طبق سلیقه و ذهنیت مدیر این مدرسه شکل گرفته است