لوگو استودیو موزیک

طراحی لوگو استودیو موزیک مستر رکورد یکی از طراحی های اختصاصی است که بر اساس اکولیزر و Mاول مستر به وجود آمده است.

همان طور که در تصویر زیر دیده می شود خطوط اکولیزر طوری طراحی شده است که میزان صدا بالا و پایین را نیز نمایش می دهد.

طراحی لوگو استودیو

طراحی لوگو استودیو موزیک مستر رکورد


لوگو استودیو

طراحی لوگو استودیو


طراحی لوگو استودیو موزیک

لوگو استودیو موزیک


استودیو مستر رکورد

لوگو مستر رکورد

  • Instagram
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Facebook

Call Now Button