طراحی لوگو استودیو عکاسی پلاک ( پلاک استودیو )

استودیو عکاسی پلاک یکی از استودیو های خوب و حرفه ای است

که فعالیت گستردهای در زمینه عکاسی و فیلمبرداری دارد

در طراحی لوگو استودیو عکاسی پلاک ( پلاک استودیو ) سعی شده از طریق نوشتار پلاک به صورت لاتین و

تبدیل حرف Q به لنز دوربین نمادی جدید و خاص برای این استودیو به وجود آید.

در بالای لوگو از یک خط به عنوان دکمه خاموش روشن کردن دوربین و یک خط برای نشان دادن بالای دروبین استفاده شد

که عکس و نماد دوربین که معرف فعالیت این استودیو است براحتی قابل تشخیص باشدو لوگو تلفیقی خوبی را رقم زده است.

رنگ لوگو رنگ خاکستری و طوسی است که با رنگ دوربین هماهنگی خوبی دارد.