طراحی لوگو استودیو موزیک

طراحی لوگو استودیو موزیک سنسیبل/این لوگو بر اساس فعالیت های این استودیو طراحی شده است.

این لوگو بر اساس اکولیزر و هدفون ایده پردازی و طراحی شده است.

طراحی لوگو استودیو

طراحی لوگو استودیو موزیک سنسیبل

  • Instagram
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Facebook

Call Now Button