طراحی لوگو با استفاده از تصویر

در این آموزش طراحی لوگو با استفاده از تصویر به شما آموزش داده خواهد شد .نحوه طراحی و ایده پردازی و رنگ دهی یکی از قسمت های مهم این آموزش به شمار می رود.

  • مهمترین قسمت هایی که در این قسمت آموزش داده می شود
  • ایده پردازی و طراحی در ایلوستریتور
  • طراحی لوگو با استفاده از تصویری خاص
  • استفاده از ابزارهای گوناگون
  • روانشناسی رنگ
  • چگونگی درآوردن فرم صورت گرگ

بعد از این آموزش شما می توانید به راحتی در نرم افزار ایلوستریتور با استفاده از تصویری مشخص لوگویی حرفه ای طراحی کنید.

  • Instagram
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Facebook

Call Now Button