طراحی لوگو سایت موزیک تاپ پرشیا

طراحی لوگو سایت موزیک تاپ پرشیا/این لوگو بر اساس سر یک روباه طراحی شده است که یک هدفون به روی گوش آن قرار گرفته و لوگو نماد را به وجود آورده است

 رنگ لوگو

این آرم دارای 15رنگ مختلف می باشد که مدیران این سایت از این لوگو برای فعالیت خود استفاده می کنند.

طراحی لوگو سایت موزیک

طراحی لوگو سایت موزیک تاپ پرشیا


طراحی لوگو سایت موزیک

طراحی لوگو سایت موزیک تاپ پرشیا