در طراحی لوگو شخصی کاوون سلیقه و ذهنیت نفر اصلی که لوگو را سفارش داده بسیار مهم است

لوگوها بر اساس ذهنیت های افراد گوناگون تغییر می کنند و هر شخص بر اساس سلیقه خود

لوگوها را می بیند.

طراحی لوگو شخصی  کاوون بر اساس ایده پردازی و ذهنیت سفارش دهنده و طراح بوجود امده است و مهمترین

قسمت آن تلفیق لوگو تصویری و لوگو نوشتاری محسوب می شود.

حرف kکه مخفف اسم اول کاوون است در اول به صورت گرافیکی طراحی شده و تنظیم رنگ روانشناسی

این لوگو نیز بر اساس ذهنیت سفارش دهنده و طراح شکل گرفته است.

لوگو شخصی لوگویی است که منحصر به فرد است و به صورت اختصاصی طراحی می شود

در این نوع لوگو معمولا از اسم و لقب فرد برای طراحی استفاده می شود .

نوع لوگو نوشتاری و تصویری نیز در این طراحی متفاوت است;اسم و لقب بسیار طولانی لوگو نوشتاری را دفرمه میکند و بهتر است از لوگو تصویری و ترکیبی

در این مواقع استفاده شود تا کار به خوبی نمایش داده شود.

اسم ها و لقب هایی که کوتاه تر هستند معمولا برای لوگو تایپ مناسبند.

معمولا لوگوهای شخصی دست خوش تغییرات زیادی از سوی سفارش دهنده هستند و سفارش دهنده

ذهنیت خود را مرجع اصلی در لوگو قرار می دهد