طراحی لوگو شرکت تبادل گستر توانا

شرکت تبادل گستر توانا که در کشور فرانسه مشغول به کار است

در زمینه صادرات محصولات صنعتی در زمینه تصفیه آب و مواد خوراکی فعالیت دارد

در طراحی لوگو شرکت تبادل گستر توانا از دو نشان دایره ای شکل

به طور متقارن که به صورت فلش و جهت طراحی شده نشان دهنده و علامت صادرات میباشد

در ساخت لوگو نوشته tgt نیز در داخل نشان قرار دارد که مخفف اسم شرکت است و کاملا خوانا میباشد

استفاده از حالت دایره ای از خواسته های مدیران این شرکت بود

رنگ مورد استفاده در این لوگو از رنگ پرچم فرانسه استفاده شده که نشان دهنده فعالیت این مجموعه در کشور فرانسه میباشد

  • Instagram
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Facebook

ارتباط با پشتیبانی