ایده پردازی و طراحی پیشنهادی برای لوگو جدید شورولت

این لوگو بر اساس ایده پردازی مدرن و طراحی خاص به دست آمده است .لوگو بر اساس سپر جلویی این خودرو طراحی شده است که در هنگام روشن شدن خودرو لوگو همراه با سپر جلویی باز شده و در هنگام خاموش شدن خودرو لوگو جمع خواهد شد به نوعی این لوگو در عین ساده بودن سه بعدی و خاص است.لوگو به کمپانی ژنرال موتور ارسال شده و تا مراحلی پیش رفته بود که متاسفانه بخاطر تحریم ها کار منتفی شد.