طراحی لوگو مجموعه پژوهشی دستیار پژوهش

طراحی لوگو مجموعه پژوهشی

طراحی لوگو مجموعه پژوهشی دستیار پژوهش

مجموعه دستیار پژوهش یک مجموعه دانش محور است

که در مورد تحقیقات دانشجویی و معرفی منابع به دانشجویان کمک به سزایی دارد

و در این مجموعه از افراد متخصص و مجرب بهره گرفته شده است

در طراحی لوگو مجموعه  از علامت دست به عنوان نماد دستیار و علامت کلاه دانشجویی نماد دانش و پژوهش استفاده

شده که دقیقا به معنی کلمه دستیار پژوهش یا research assistant  اشاره میکند

حرف R وA  اول اسم لاتین این مجموعه میباشدکه با این دو علامت خیلی خوب مچ و تطبیق داده شده اند

مونوگرامی ساده و همین طور لوگو تلفیقی خوبی را رقم زده اند

در زمینه رنگ لوگو رنگ فیروزه ای با والر رنگی به سمت بنفش انتخاب شد

که زیبایی بصری خاصی به لوگو بخشیده است ،

این رنگ ها نماد آرامش نیز می باشند