طراحی

دین ما دین اسلام است، اصول اساسی اسلام سه چیز است  وحدانیت خداوند، نبوت و معاد که شیعه علاوه بر آن معتقد به امامت که همان جانشینی پیامبر (ص) است می باشد، ما به خدای یگانه، مهربان، عالم، عادل و توانا ایمان داریم، خدایی که جهان آفرینش را بر اساس حکمت آفریده و بشر را به نعمت عقل و تدبیر و تدبر مفتخر کرده تا با اندیشه صحیح، راه درست را از راه نادرست تشخیص دهد و برای هدایت او به سعادت، ۱۲۴هزار پیامبر فرستاده که اول آن حضرت آدم (ع) و آخر آنها حضرت محمد (ص) پیامبر گرامی اسلام می باشد، ما به حیات اخروی و حشر مردگان در روز قیامت و حساب و کتاب معتقدیم، کتاب اصلی ما مسلمانان قرآن است که از سوی خداوند متعال و توسط پیامبر گرامی اسلام (ص) آورده شده است و ما را به انجام کارهای نیک و پرهیز از کارهای ناروا فرا می خواند. چنانچه دوست داشته باشید اطلاعات بیشتری درباره آخرین دین الهی داشته باشید خوشحال می شویم که بتوانیم در این امر به شما کمک کنیم.

  • Instagram
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Facebook