لوگو بیمه ایران

تاریخچه

در سال 1310 خورشيدي ، فعاليت جدي ايران در زمينه بيمه آغاز شد .

دراين سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ايران به تصويب رسيد و

متعاقب آن بسياري از شرکتهاي بيمه خارجي از جمله گستراخ ، آليانس ايگل استار،

يور کشاير ،رويال ،ويکتوريا، ناسيونال سويس،فنيکس، اتحاد الوطني و … به تاسيس شيعه يا نمايندگي در ايران پرداختند.

گسترش فعاليت شرکتهاي بيمه خارجي مسوولان کشور را متوجه ضرورت تاسيس يک شرکت بيمه ايراني کرد

و دولت در شانزدهم شهريور 1314 شرکت سهامي بيمه ايران را با سرمايه 20 ميليون ريال تاسيس نمود .

شرکت سهامي بيمه ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و

اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمه کشور و توقف تدريجي فعاليت شعب و

نمايندگيهاي شرکتهاي بيمه خارجي شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه

هيات دولت کليه شرکتهاي بيمه خارجي موظف شدند براي ادامه فعاليت خود در

ايران مبلغ 250 هزار دلار وديعه نزد بانک ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تا زماني که

اين مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بيفزايند . اين تصميم موجب تعطيل شدن

کليه نمايندگيها و شعب شرکتهاي بيمه خارجي در ايران به استثناي دو شرکت بيمه

«يورکشاير» و اينگستراخ» گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شرکتهاي بيمه ايران فراهم ساخت.

لوگو بیمه

لوگو بیمه ایران

طراحی لوگو بیمه ایران

در این لوگو از شکل اختصار یافته کوه و خورشید و طبیعت استفاده شده

تشعشعات خورشید به رنگ آبی که تداعی کننده اسمان و راهی روشن میباشد

رنگبندی لوگو نیز از رنگهای طبیعی هر شاخصه استفاده شده است.