طراحی لوگو شخصی فتاح فتحی

طراحی لوگو شخصی فتاح فتحی/فعالیت این فرد در زمینه تنظیم و میکس و مستر موزیک است.

طراحی لوگو شخصی

طراحی لوگو شخصی فتاح فتحی

در طراحی نشان این شخص از طراحی فارسی استفاده شود.