اولین قدم در طراحی لوگو چیست؟

در مراحل طراحی لوگو اولین قدم داشتن علم و هنر ایده پردازی و طراحی است

ایده پرداز کیست؟ به فردی که ایده را خلق می کند ایده پرداز گفته می شود

ایده پردازی باید با مهارت ها و توانمندی هایی همراه باشد که داشتن ذهنی خلاق در طراحی لوگو یکی از ارکان مهم در خلق اثری ماندگار است

ایده پردازی

ایده پردازی در لوگو

مراحل طراحی لوگو دارای قسمت های گوناگونی است که هر کدام ویژگی خاص خود را دارند.

قدم دوم در طراحی لوگو

مشاوره روانشناسی

روانشناسی صنعتی سازمانی دانش بررسی رفتار انسان ها در شغل های گوناگون است که کمک می کند از طریق روانشناختی یک سازمان و یک ارگان بهترین بازدهی را داشته باشد

در طراحی لوگو افراد با ذهنیت ها و شغل های گسترده ای به طراح مراجعه می کنند از این رو طراح از طریق مشاوره و ذهن خوانی  باید مراجع کننده را روانشناسی کند و با رعایت اصول طراحی ,ذهن خود را جای ذهن مراجعه کننده قرار دهد تا بتواند بهترین طرح را در چارچوبی خاص با ذهنیت طرف مقابل به او ارائه دهد

مشاوره

مشاوره طراحی لوگو

قدم سوم در طراحی لوگو

روانشناسی رنگ ها

یکی دیگر از مراحل طراحی لوگو ,طراحی کردن رنگ ها و بوجود آوردن آنها یک کار ذهنی و درونی و فردی است . چیزی که باعث ایجاد و بروز یک عکس العمل در یک فرد می شود ممکن است در افراد دیگر باعث ظهور واکنش های مختلفی گردد. گاهی این واکنش ها به دلیل اولویت بندی های شخصی است و گاهی به دلیل پس زمینه ی فرهنگی فرد که در هر فرد متفاوت است. تئوری رنگ به نوبه ی خود یک علم به حساب می آید. مطالعه ی این که رنگ ها چگونه روی افراد مختلف اثرات گوناگونی میگذارد، هم به صورت فردی هم به صورت گروهی، چیزی است که ممکن است در بعضی افراد باعث شود تا شغل خود را گسترش و بهبود ببخشند. تفاوت های فرهنگی به این معنا است که گاهی اوقات مواردی که برای یک فرد در یک کشور خوشحال کننده و هیجان برانگیز است می تواند برای فرد دیگری از یک کشور دیگر نا امید کننده و باعث دلتنگی و افسردگی شود.

روانشناسی رنگ ها

روانشناسی رنگ ها در طراحی لوگو

  • Instagram
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Facebook

Call Now Button