پرسشنامه طراحی لوگو

پرسشنامه طراحی لوگو/لوگو یا نشانه, نمادی گرافیکی است برای بیان یک عبارت یا القاء یک مفهوم خاص از طریق سمبل,نوشتارو علامت به بیننده, طراحی لوگو چیزی شبیه امضا و یا علامت است که فعالیت فرد و سازمان های مختلف را نشان می دهد.

انسان های اولیه برای انتقال پیام و مفهوم از طریق تصویر, نمادهایی را بر روی سنگ ها و اشیاء هک می کردند که بتوانند پیام خود را به دیگران انتقال دهند.

درطی تاریخ نیزهمواره انسان ها برای انتقال پیام و مفهوم و مالکیت خود بر چیزی از المان های خاصی به روی پرچم ها,وسایل,دام ها و…خود استفاده می کردند.

پرسشنامه طراحی لوگو چگونه است؟

پرسشنامه طراحی لوگو

این مصاحبه به چه صورت است و چه سوالاتی در آن پرسیده می شود؟آیا این سوالات مفید و موثر است؟

این پرسشنامه دارای سوالاتی خاص و ویژه است که اطلاعاتی از شرکت و فرد سفارش دهنده در اختیار طراح قرار می دهد و طراح نیز می تواند به راحتی تمامی اطلاعات مربوطه را به دست آورد.

این سوالات بسیار مفید و موثر است و می تواند طراح را به سلیقه سفارش دهنده نزدیک کند.

سوالاتی که در مصاحبه پرسیده می شود

1 نام شرکت / سازمان / محصول شما چیست؟
2 در این کسب و کار چه محصول یا خدماتی ارایه میکنید؟
3 چه مدت از شروع فعالیت شرکت و یا سازمان شما میگذرد؟
4 نقاط قوت و ضعف شرکت خود را در چه چیزهایی می دانید؟
5 زمینه کاری شما چیست؟ )صنعت، تغذیه، آموزش و…(
6 مشتریان یا مخاطبان هدف شما در چه محدوده سنی هستند؟
7 تمایز شما نسبت به سایر شرکت های رقیب در حوزه فعالیتتان چیست؟
8 رقیبان شما چه کسانی هستند؟نظر شما درمورد لوگو آنها چیست؟ ) 3 رقیب را معرفی کنید(
9 اگر بخواهید کسب و کار خود را با یک کلمه توصیف کنید چه میگویید؟
11 آیا دلایل نام گذاری کسب و کارتان براساس ماجرا و یا نکته جذابی بوده؟
11 لوگوی شما بر پایه حروف فارسی نام شما طراحی شود یا انگلیسی؟
12 روی چه کاراکتری از حروف سازنده نام شما تاکید شود؟
13 چه رنگ یا رنگهایی در لوگوی شما استفاده شود؟ ازچه رنگی استفاده نشود؟
14 چه نوع لوگو ای را میپسندید؟ سمبلیک/ لوگوتایپ/ ترکیبی
15 طرح گرافیکی لوگو براساس نام تجاری طراحی شود و یا نمادی از محصول و خدمات شما باشد ؟
16 لوگوی شما درچه جاهایی استفاده خواهد شد؟ )سربرگ، تبلیغات چاپی، تیزر، شبکه های اجتماعی، و…(
17 لوگوی چه شرکتهایی را تا به حال پسندیده اید؟
18 طرح لوگوی موردنظر خود را در 3 کلمه توصیف کنید.

  • Instagram
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Facebook

Call Now Button