نحوه ساختن لوگوی نقاشی شده با دست

روند ارائه طراحی لوگو می تواند طولانی و خسته کننده باشد. با این حال ، در پایان آن همه سمبل کسب و کار شما ، پادکست ، غیرانتفاعی و غیره است که در آزمون زمان ایستاده است! یکی از بهترین تکنیک های ساخت آرم دینامیک ، شروع با آرم دستی است و به صورت قطعه ای […]

  • Instagram
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Facebook


Call Now Button